مقاطع فولادی رویال فلاشینگ

نرم افزار محاسباتی مقاطع فولادی رویال فلاشینگ

این برنامه مشخصات هندسی تعدادی از مقاطع فولادی را بر اساس جداول در اختیار دانشجویان ، مهندسین عمران و طراحان سازه قرار می دهد